מילון לערבית תימנית יהודית

עַמַּה


תרגום: בּיטוי הרגזה. כּשנער רוצה להרגיז אתּ חברו, הריהו...
מילון: הליכות תימן

עִמִּיס


תרגום: ממצמץ בּעיניו. אדּם שראייתּו לקויה.
מילון: הליכות תימן

עֻמרֻצִי


תרגום: עם הארץ. בּור. מי שלא למדּ.
מילון: הליכות תימן

עַנקִזֵה


תרגום: התּגנדּרותּ והתּהדּרותּ בּלבוש.
מילון: הליכות תימן

עַנתַּרִי


תרגום: חלוק, שמלה.
מילון: הליכות תימן

עַסוס


תרגום: מִשוש. נגיעה. עַס, נגע מישש. לַא דִּעִסש, אל תּגע...
מילון: הליכות תימן

עַסִלֵה


תרגום: עמודּ שהבּניין נשען עליו, רבּים עִסִיל.
מילון: הליכות תימן

עִפדֵּה


תרגום: ארגז שבּונים מלבּנים, שלתּוכו משקיעים אתּ...
מילון: הליכות תימן

עַצִיט


תרגום: חליטה עבה וסמיכה, העשויה מקמח קטניותּ.
מילון: הליכות תימן

עֻצרַה


תרגום: אגודּה קטנה של ירקותּ.
מילון: הליכות תימן

עֻצ׳רֻט


תרגום: רברבן, מתּהלך בּגדּולותּ.
מילון: הליכות תימן

עֻרַּאט


תרגום: נגיסה ולעיסתּ-דּבר-אוכל, שלא בּנימוס ובדּרך-ארץ.
מילון: הליכות תימן

עַרַגֵּה


תרגום: צליעה. בְּיִערִגּ, צולע.
מילון: הליכות תימן

עִרגּ


תרגום: צבוע, בּעל-חי טורף, המחטט אחר המתּים שאינם קבורים...
מילון: הליכות תימן

עַרַז


תרגום: קושי. עֲרִז, דּבּר קשה ללעסו. בּהשאלה: עֲרַאזֵה,...
מילון: הליכות תימן

עִרמַאמִי


תרגום: בּליטה כּלשהי, בּייחודּ בּמקום התּפר בּבּגדּ או...
מילון: הליכות תימן

עֻרמֻטַה


תרגום: בּשר שאינו מתּבּשל מחמתּ כּחשותּו. בּהשאלה: אדּם...
מילון: הליכות תימן

עַתַּר


תרגום: מין קטניתּ דּומה לאפונים, וקדּמונינו אומרים שהוא...
מילון: הליכות תימן

עמודים