בָּאבַּח

בָּאבַּח

שימושים ופתגמים: 

כַּאן יְבָּאבְּחִהּ
היה נושא את הילד על כתפו או לחילופין על גבו
תְּבָּאבִּח
נושאת על גבה

בָּאבֲּחַהּ
בָּאבֲּחַהּ
נשיאת ילד, בדרך כלל על הגב אך גם על הכתף

מילון: