עִפדֵּה

עִפדֵּה

ארגז שבּונים מלבּנים, שלתּוכו משקיעים אתּ התּנורים. העמדּתּ התּנור בּתּוךּ ה"עַפדֵּה" נקרא "דַ׳פל", "יִד׳פִלו".
מילון: