צֻטַּאט

צֻטַּאט

צעקה מתּוךּ בּהלה ופחדּ פתּאומי.
מילון: