צַבּר

צַבּר

סבלנותּ, מיתּון. אֻצבֻּר, המתּן קצתּ.
מילון: