צַמִיל

צַמִיל

מקל שיש לו ראש עגול כּכּדּור.
מילון: