צַטַאוַה

צַטַאוַה

מומחיותּ. אֻצטַא, מומחה. אומן. וראה אֻסטַא.
מילון: