מילון לערבית תימנית יהודית

דַּקַע


תרגום: דּש, אכל הרבּה. בּהשאלה: רמס, היכּה, מחץ בּדּברים...
שימושים ופתגמים:

גִיתּ דִּדּקַענִי, בּאתּ למחוץ אותּי ולרמסני.


מילון: הליכות תימן

דַּקְעֵה


תרגום: פירורים המשתּיירים בּקרקעיתּ הבּיבּ, כּשקולים...
מילון: הליכות תימן

דַ'ר


תרגום: נמלים. דַ'רֵּה, נמלה.
מילון: הליכות תימן

דְּ'רבּה


תרגום: התּגרותּ, התּאנותּ.
שימושים ופתגמים:

אדּם שבּעצם מציאותּו או דּבריו הבּלתּי-שקולים, הוא גורם...
מילון: הליכות תימן

דַ'רִּתּ רִגּלָה


תרגום: סמרה רגלו. דַ'ר לַחמָה, סמר בּשרו. והיא...
מילון: הליכות תימן

דִּרבִּגֵה


תרגום: עבה, משקה סמיך, אדּם כּבדּ מחמתּ שמנו.
מילון: הליכות תימן

דַּרבֵּה


תרגום: נפילה. אִדַּרַבּ, נפל. אַדִּרַרִבּ, אתּה עומדּ...
מילון: הליכות תימן

דִּרדַּאח


תרגום: בּיזיון והשפלה.
שימושים ופתגמים:

נהוג אצל הערבּים שמי שנתּפס בּזנותּ או בּשיכּרותּ "...
מילון: הליכות תימן

דִ'רֵּה


תרגום: מעט פירותּ או תּבּואה וכּיוצא.
מילון: הליכות תימן

דַ'רור


תרגום: זרייה והוא גם שם עצם לאבקתּ רפואה או אבקתּ הלחמה...
מילון: הליכות תימן

דַּרַע


תרגום: חוצפה. מַדּרוע, מחוצף, עז פנים. חסר-בּושה.
מילון: הליכות תימן

הַאה


תרגום: כּן, מענה לקריאה.
מילון: הליכות תימן

הַאוַאן


תרגום: מכתּש-של-נחושתּ. ואילו של אבן נקרא "מַדַּק...
מילון: הליכות תימן

הַאנֵי


תרגום: כּאן, פה.
שימושים ופתגמים:

גִי הַאנֵי, בּוא לכּאן. קַמבִּר הַאנֵי, שב פה.


מילון: הליכות תימן

הַבֵּה


תרגום: לפעמים.
שימושים ופתגמים:

בִּדּגִּי לָה הַבֵּה, עוברתּ עליו (רוח תּזזיתּ) לפעמים...
מילון: הליכות תימן

הִגּהַאגּ


תרגום: איומי סרק. דּיבּורים תּקיפים שאין בּהם ממש, לשם...
מילון: הליכות תימן

הַגּוע


תרגום: שקט וניחה. אִהגַּע, שב בּשקט. הוּ הַאגִּע, הוא...
מילון: הליכות תימן

הַגּעֵה


תרגום: שעתּ הלילה המאוחרתּ, שבּני אדּם ישנים והרחובותּ...
מילון: הליכות תימן

הִדַּאר


תרגום: דּיבּור, דּברים. בְיִהדִּר, מדּבּר. בִּיהַאדִּר,...
מילון: הליכות תימן

הַדַ'ל


תרגום: הלך, מיהר ללכתּ. בְּיִהדִ'ל, בּיטוי של זלזול...
מילון: הליכות תימן

הֵה


תרגום: כּינוי של חיבּה וקריאה של האיש לאשתּו ושל האשה...
מילון: הליכות תימן

הוּוַאֹש


תרגום: רעש וצעקה מעושֹים. הַוּוַֹש, צעק והקים רעש כּדּי...
מילון: הליכות תימן

הַוכֵּה


תרגום: המולה, הברה גדּולה.
מילון: הליכות תימן

הַז


תרגום: הזמינו בּשפה רפה כּדּי לצאתּ ידּי חובה,
שימושים ופתגמים:

בִּיהִז עֲלִיה, מזמינו בּשפה רפה.


מילון: הליכות תימן

הַזוּז


תרגום: פירותּ שהושרו מן האילן על-ידּי ניענועו סימן...
שימושים ופתגמים:

הַזוּז-וִלֵוזִי, מישמש שהושרו כּאמור והלוז שבּתּוך...
מילון: הליכות תימן

הַיֵּא


תרגום: מילתּ זירוז, כּמו הָבָה. הַיֵא סַנִּבּ, מהר עמודּ...
שימושים ופתגמים:

"מַגּנון עַלַא מֻצתַּרָע הַיֵּא מְעִי גִּבּתַּרַע...
מילון: הליכות תימן

הַמגּ


תרגום: גיזום והפלגה. בִּיִהמִגּ, מגזם להטיל פחדּ ויראה.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה "בִּדִהתַמִגּ מִנָּה בַֹּשמַקִי" רק...
מילון: הליכות תימן

הַמַל


תרגום: שלכתּ, עלים הנובלים מעצי האשל, שהנשים הערביותּ...
מילון: הליכות תימן

הַמסֵא


תרגום: חושךּ ואפלה בּייחודּ בּלילה גשום. צַ'לַאם...
מילון: הליכות תימן

הַנוע


תרגום: סירוס של מילתּ הַנָאָה. הכּוונה לדּמי סרסרותּ...
מילון: הליכות תימן

הִנפִלֵה


תרגום: סמרטוט, סמרטוטיתּ.
מילון: הליכות תימן

הַפנֵה


תרגום: נפילה על הפנים. אִהפַגָּה, הפילו על פניו....
מילון: הליכות תימן

הַקַט


תרגום: שָקט אחרי שקיבּל נזיפה. קַדּוה הַאקֻט – הוא כּבר...
מילון: הליכות תימן

הִרַאוֵה


תרגום: ידּיתּ של מעדּר, מכּוש או גרזן. רבּים – הַרַאיוּ...
מילון: הליכות תימן

הַרור


תרגום: גרגרי ענבּים או רימון. הַר, פרר אתּ הרימונים או...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: בְּיִהתַּר, אדּם המתּפורר מרוגז. אוכל אתּ בּשרו...
מילון: הליכות תימן

הַרְגּ


תרגום: יהירותּ והפלגה. מַהרִיגּ, רבּרבּן ויהורן....
מילון: הליכות תימן

עמודים