אַינֵה

אַינֵה

איפה. אַינוה, איפה הוא. אַינֵיה, איפה היא
שימושים ופתגמים: 

.

מילון: