בֲּתִּיתּ

בֲּתִּיתּ

מונח המגדיר ילד חולה הסובל מרפיון גוף ומחולשה רבה
מילון: