אֻוֵּא

אֻוֵּא

התּקיימותּ זמן רב. מֻוִּי, מתּקיים ומחזיק מעמדּ. איַוֻּוי-לַא-גֻ'דּוֵה, יכּול להתּקיים עדּ מחר.
מילון: