יאר יאיר

טַאס

טַאס

טַאלִבּ

טַאלִבּ

מְטַאלִבּ אַלְהֲוַא בַּעְדּ אֲלַארְבֲּעִין מַא עַאדִּהּ חִין
תלמיד, אם הוא אחרי גיל ארבעים אין זה זמנו ללמוד

טַאל

טַאל

מַא טַאל
לא הושיט את ידו
 

טַאחְנַהּ

טַאחְנַהּ

טַאיִר

טַאיִר

כּלּ אַלטְּיוּר נַקֲּרוּנִי חִתַּא מַקְטוּע אַ(ל)דֵ´יל
כל בעלי הכנף ניקרוני אפילו קצוץ הזנב (המתקשה לעוף)
 
יְבַּכִּי טְיוּר אַלְסֲּמַא
אפילו עופות השמים בכו
דברי השתתפות בצער על אדם טוב שקרהו אסון.
 
טַאיִר בֵּין יְכַפְ´כִ´ף
(עדיין כמו) עוף מנפנף בכנפיו
 
חלקי העוף:
 
אַמְעַא 
מעיים 
 
בַּכַ´אשַהּ
הגפיים התחתונים של העוף

טַאהוּש

טַאהוּש

חַאכַּא

חַאכַּא

וּמַן זִדּ חַאכַּא
ומי המשיך לדבר איתו
 
תְּחַאכַּא
החל לדבר

חַאיִט

חַאיִט

חַאזִק

חַאזִק

אַחְזַק
חזק יותר, חרוץ יותר
 

חַאדִ´ק

חַאדִ´ק

עמודים

Subscribe to יאר יאיר