בַּרְם

בַּרְם

שזירה, טויה
שימושים ופתגמים: 

מַבְּרוּם
מעוגל, שזור, טווי

מילון: