בַּשַֹר

בַּשַֹר

בישר
שימושים ופתגמים: 

אִבְּשִר
היה סמוך ובטוח, משאלתך תקויים

אִבְּשִר בִּ(א)לְכֵ´יר
צפה לטוב, קווה לטוב

אִבְּשִר בִּהּ
בטח בו

אִבְּשִר בִּי
בטח בי

אִבְּשִר וֲלַא תִּרְכַּן
צפה ואל תבטח

בֲּשִיר
בטח, היה סמוך

בֲּשַר
סמך, בטח, ציפה

מילון: