אֵבַּר

אֵבַּר

אבר, כגון איבר מין ועוד
שימושים ופתגמים: 

אֵבֲּרִהּ מֲלַאן יֲדֵּיהּ
אברו מלא כף ידו 
ביטוי גנאי לאדם ששמן (עלה לגדולה) ובעט (התכחש למוצאו).

אִמַּא דַ´א קְדּוּ אֵבַּר לַא יִנְצִל
זה אבר שלא יפול
משמע דבר, צרה גדולה שקשה להיפטר ממנה.

מילון: