בָּרוּךְ

בָּרוּךְ

ברוך
שימושים ופתגמים: 

בָּרוּךְ אַהְיַה
ברוך על פי ה´.
מושג להדור, יפה, נאה.

בָּרוּךְ אַהְיַה אֲשַר אַהְיַה
ברוך אהיה אשר אהיה (ה´). על-פי המקרא זהו כינוי של הקב"ה
במושג זה מבורך הקב"ה, ומתכוונים גם לאדם שמעשיו אינם "שבח".

בָּרוּךְ אַתָּה
ברוך אתה, ברכה לאדם.

בָּרוּךְ אַתָּה בְּבּוֹאַךָ וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתַךָ
כמשמעו

בָּרוּךְ אַתָּה לה´
ברוך אתה לפני ה´

בָּרוּךְ דַּיָּין הָאֲמַת´
ברוך דיין האמת
ברכה על שמועה רעה כגון, מות וכדומה

בָּרוּךְ דַּיָּין וַאלשֲּׁמוּעָה
אבוי על השמועה

בָּרוּךְ דַּיָּין עֲלַא אלְאָדָ´ם
ברוך דיין על בן האדם
אומרים תוך כדי שיחה. באמירה זו מזכירים לאדם שהוא בשר ודם, חייו רצופים יסורים, וסופו שיורש גיהנום.

בָּרוּךְ דַּיָּין עֲלַא אלְאָדָ´ם חִין יִלְקַא מַלְאַכֵי חַבָּלָה
אבוי לאדם בעת שיפגוש מלאכי חבלה

בָּרוּךְ דַּיָּין עֲלַיַּא
ברוך דיין עלי

בָּרוּךְ ה´ יוֹם יוֹם
ברוך ה´ יום יום
ברכת אדם מאמין כשנשאל על מצבו החומרי והוא עונה, עלי להודות לה´ כל יום ויום על מצבי.

בָּרוּךְ הַבָּא
ברוך הבא
בָּרוּךְ הוּא וּבָּרוּך שֲמוֹ
ברוך ה´ וברוך שמו
אומרים זאת כששומעים שמו של הקב"ה מוזכר באיזו ברכה.

בָּרוּךְ הַטּוֹבּ
ברוך הטוב (הודאה לאלו—הים)

בָּרוּךְ הַטּוֹבּ בְּסֲלַאמֲתַּךּ
ברוך הטוב בשלומך
אומרים לאדם שנרפא ממחלה או שניצל מתאונה וכדומה.

בָּרוּךְ הַטוֹבּ עַלַא סֲלַאמֲתַּךּ
כנ"ל

בָּרוּךְ הַמַּצִּיל
ברוך ה´ המציל
מברך אדם שניצל ממקרה ביש.

בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שַעֲקָרוֹ
ברוך ה´ שעקרו
אומרים זאת לאחר שמישהו מטריד עזב את המקום.

בָּרוּךְ הַשֵּׁם
ברוך השם
אומר זאת אדם מאמין כשנשאל לשלומו או לשלום בני משפחתו. זו גם שגורה בפיו על כל מקרה טוב או היפוכו הקורה אותו.

בָּרוּךְ הַשֵּׁם נוֹתֵ´ן הַתּוֹרָה  
כמשמעו

בָּרוּךְ זוֹכֵ´ר הַנִשְכָּחוֹת´
ברוך ה´ זוכר הנשכחות
אדם משתמש בביטוי זה כאשר שוכח דבר-מה ורוצה להיזכר בו אומר.

בָּרוּךְ טַעְמָךְ
ברוך טעמך
נאמר למי שאמר דבר תורה מחכים.
בָּרוּךְ יִהְיַה
ברוך יהיה
מברכים אדם על מעשה טוב שעשה.

בָּרוּךְ יִהְיַה מִפִּי אַהְיַה
ברוך אהיה מפי ה´
כנ"ל.

בָּרוּךְ מְחַיַּה הַמֵּתִ´ים
כמשמעו
נוהג אדם לומר כמשמעו לחברו אם נתראו לאחר שנה ואילך.

בָּרוּךְ מְחַסֵּר הַדֵּעוֹת´
ברוך מחסר הדעות
אומרים זאת על אדם העושה דבר לא מתקבל על השכל.

בָּרוּךְ מְחַסֵּר הַדֵּעוֹת´ וּבוֹחֵר בַּשַטֵאִים
ברוך מחסר הדעות ובוחר בשוטים

בָּרוּךְ מְקַדֵּש יִשְרָאֵל
כמשמעו
נאמר על בעל חיים שנטרף או שנִּגְרָם.
נוהג אדם לומר אמירה זאת בשעה שהחליט לפסול דבר-מה או לחלופין על בהמה או עוף שנשחטו כדין, אך נמצאו לא כשרים על-פי ההלכה.

בָּרוּךְ מְשַנַּה הַבְּרִיּוֹת´
ברוך משנה הבריות
אומרים זאת על אדם בעל לבוש מוזר.

בָרוּך מְשַנַּה הַבְּרִיּוֹת´ וּבּוֹחֵר בַּשּׁוֹטִים
ברוך משנה הבריות ובוחר בשוטים

בָּרוּךְ עוֹשַה הַנֵּס
ברוך (ה´) עושה הנס
אומר זאת אדם שנעשה לו נס.

בָּרוּךְ שַהֲחֲיָנוּ
נוהג אדם לומר כמשמעו לחברו אם לא ראו אחד את השני במשך שלושים יום
בָּרוּךְ שַהֲחֲיָנוּ
ברוך ה´ שהחיינו להגיע למעמד זה
מברכים על פרי חדש, בגד חדש, חג, וכו´.

בָּרוּךְ שַהַכּוֹס מִיָּד´וֹ
כמשמעו
אומר אדם המתכבד בכוס שתיה.

בָּרוּךְ שוֹתֵ´הוּ
כמשמעו
ביטוי הנאמר מפי פלוני המתכבד (זוכה לכבוד) לאלמוני המכבד אותו.

בָּרוּךְ שַפֲּטָרַנִי מֵעוּנְשוֹ שֶלְּ זֶה
כפשוטו
ברכה שמברך כפשוטו האב בטקס בר-המצוה של בנו, שמרגע זה ואילך כל החטאים שבנו יעשה חלים עליו ולא על אביו.

בָּרוּךְ תִּהְיַה
ברוך תהיה
העושה לו טובה אומר לו ברוך תהיה
והתשובה: וכן אתה, ואתה תחיה מפי אהיה.  

וְאַתָּה בָּרוּךְ
כך משיבים לאומר וֲכוּלֲכַם בֲּרוּכִים

וֲכ´וּלֲּכַ´ם בֲּרוּכִים
אומר זאת הזמר בסיום שירתו, או מי שמברך במסיבה

מַא הוּ עַארִף בָּרוּךְ אַתָּה
אינו יודע ברוך אתה
העלבה לאדם שהוא בור ועם הארץ שאינו יודע לומר אפילו חלק מברכות הבוקר "ברוך אתה".

מילון: