בַּרְדֲּקוּשַהּ

בַּרְדֲּקוּשַהּ

שיח ריחני שעליו זעירים
שימושים ופתגמים: 

עלי השיח משמשים גם כתרופה לכאב ראש או לכאב גוף פנימי. עלי השיח נכתשים עם עלי "בְּעֵיתְ´רַאן", מעורבבים בשמן זית חם ומונחים כרטייה על מקום הכאב
שם פרטי לאשה.  

יַא חֲרִיוַהּ סִעְדּ עֵינִש בַּרְדֲּקוּשַהּ נְסַיְּירִש
הוי כלה בברכת אושר תמה נובילך לחופה

עַאדְּהַא בַּרְדֲּקוּשַהּ
שם נרדף לנערה תמה

מילון: