בֲּרִית´

בֲּרִית´

כריתת בשר הערלה מושג לכישלון איבר הזכר
שימושים ופתגמים: 

בֲּרִית´ מִילָה
טקס ברית מילה

מילון: