מילון לערבית תימנית יהודית

דָּווֹן


תרגום: חוב. והוא סירוס המילה הערביתּ דַּין, שהוא חובּ....
שימושים ופתגמים:

ורגילים לומר: אַלדַּוו'נותּ-עֲונו'תּ. או:...
מילון: הליכות תימן

דַּוח


תרגום: חביתּ גדולה של חרס. למטה ממנה קֻלֵּה, למטה ממנה...
מילון: הליכות תימן

דּוכֵּה


תרגום: חרוסתּ
מילון: הליכות תימן

דִּכַּ'אן


תרגום: או: מִדַּכִּ'ן, מעלה עשן.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: אדּם הוזה שהזיותּיו מיתּמרותּ ועולותּ כּעשן....
מילון: הליכות תימן

דַּול


תרגום: תּור. סדּר.
מילון: הליכות תימן

דּולַאח


תרגום: הסתּובבותּ. דַּולַח, הסתּובב. בִּידַּולִח,...
מילון: הליכות תימן

דּונַאנִי


תרגום: תּדּירי.
שימושים ופתגמים:

הו בִּיגִי לַא עִנדּי דּונַאנִי, הוא בּא אלי בּתּדּירותּ...
מילון: הליכות תימן

דַּוקֵה


תרגום: רעש הנגרם מדּיבּורים ושיחותּ קולניים, ראה הַוכֵּה.
מילון: הליכות תימן

דּורֵה


תרגום: סיבּובּ של טיול. סַאר יִפעַל דַּורֵה, הלךּ לעשותּ...
מילון: הליכות תימן

דִּחֵא


תרגום: נשמט, השתּמט, הסתּלק. דַּחִי, הישמט, הסתּלק שלא...
מילון: הליכות תימן

דִּחַאח


תרגום: מדּרון, מקום משופע, מדּחפותּ.
שימושים ופתגמים:

פְעִל לָה דִּחַאח, הובּילו למדּחפותּ.


מילון: הליכות תימן

דִּחדִּאלִי


תרגום: מדּרון, בִיִדַּחדַּל, מתּגלגל בּמדּרון.
מילון: הליכות תימן

דִּחוח


תרגום: יציקה ושפיכה. דַּח, שפךּ, יצק. בִּידִּח, שופךּ,...
מילון: הליכות תימן

דִּ'חִיחֵה


תרגום: רוח קלה וקרה, רוח בּוקר קלילה.
מילון: הליכות תימן

דִּחלֵה


תרגום: מעון לא משופר. מקום מגורים הראוי לדּירה רק...
מילון: הליכות תימן

דִּחְס


תרגום: פצע-קל, שריטה על פני העור. אִדַּחַס, נפצע קל.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: בִּיִדּחַס, מציק.


מילון: הליכות תימן

דִּי


תרגום: דִּילִי, תּן לי.
מילון: הליכות תימן

דַּימֵה


תרגום: מטבּח. חדּר התּנורים. חדּר אפייה והבּישול.
מילון: הליכות תימן

דַּכַ'ס


תרגום: תּחב, הכניס בּדּוחק, אִדַּכַס, נתּחב ונדּחק...
מילון: הליכות תימן

דֻּכ׳סֵה


תרגום: פינה מוצנעתּ וחבויה.
מילון: הליכות תימן

דַּלֵא


תרגום: לאט.
שימושים ופתגמים:

על הרוב בּאה מילה זו כּפולה דַּלֵא דַּלֵא, לאט לאט,...
מילון: הליכות תימן

דִּלַּאס


תרגום: הסתּפקותּ בּמועט על חשבּון אחרים. אכילה אצל אחרים
שימושים ופתגמים:

. גַּא יִדּלִּס עִנדִּי, נטפל אלי לשם השגתּ צורכי עצמו...
מילון: הליכות תימן

דַּלזֵה


תרגום: מכּתּ אגרוף בּכּתּף או בּצדּ. דַּלזָה, היכּהו...
מילון: הליכות תימן

דַ'לִיל


תרגום: פחדּן, מוג לבּ. בִּיד'ל, מפחדּ וחושש.
מילון: הליכות תימן

דִּם


תרגום: חתּול, דִּמֵּה, חתּולה
מילון: הליכות תימן

דִּמִדַּאק


תרגום: כּשהלשון ניתּק מן החיך בּחוזקה להדּגשתּ עריבותּו...
מילון: הליכות תימן

דַּנעַה


תרגום: הנמכתּ קומה. דַּנַע, או: דַּאגִע, הונמכה קומתּו...
מילון: הליכות תימן

דַּס


תרגום: חבּ, הכניס בּדּוחק. דַּסָּה, תּחבו.
מילון: הליכות תימן

דַּסַם


תרגום: שומן. דַּסִם, שָמן, דַּסֵמַה – משחו בּשומן.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: נתּן לו שוחדּ.


מילון: הליכות תימן

דִּעמַאם


תרגום: התּעלמותּ. דַּעמַם, התּעלם. בִּידַּעמִם, מתּעלם.
מילון: הליכות תימן

דּף


תרגום: מטבּע הנקרא "רִיאַל" (מריה תּרזה), נקרא...
מילון: הליכות תימן

דֻּפַּאל


תרגום: רוק. דַּפַל, רקק. מַדּפל, רקקית, כּלי המשמש...
מילון: הליכות תימן

דַּפוס


תרגום: כּינוי לאדּם בּלתּי מבין. לא-פיקח.
מילון: הליכות תימן

דֻּפִּיכֵ'ה


תרגום: דּבּר-פעוט, אִסלַאה בִּדֻּפִּיכֵ'ה, הִשלה...
מילון: הליכות תימן

דַ'פְל


תרגום: השקעתּ התּנור בּתּוךּ המבּנה שעושים לכּךּ. בְּיִד...
מילון: הליכות תימן

עמודים