אַפָּם

אַפָּם

חומר הלחמה מעורב: כּסף ונחושתּ ובדּיל, שבּו מלחימים הצורפים תּכּשיטי נחושתּ.
מילון: