מילון לערבית תימנית יהודית

בְּחַֹש


תרגום: בְּחַאֹשֵה, חספוס,
שימושים ופתגמים:

בִּחִֹש, מחוספס, בּלתּי חלק. אַלסִכִּין בִּחִֹשֵה סכּין...
מילון: הליכות תימן

בַּטחַא


תרגום: חול-דּק ונקי, שבּו ממרקים הצורפים אתּ כּלי הכּסף...
מילון: הליכות תימן

בָּטֵל


תרגום: אין לו גבורת אנשים.
מילון: הליכות תימן

בַּטרַה


תרגום: אי-שביעות רצון ללא סיבּה.
שימושים ופתגמים:

בִּיִדּבַטַּר, אינו שבע-רצון על אף מצבו הטוב.


מילון: הליכות תימן

בַּיַאץ'


תרגום: נייר.
שימושים ופתגמים:

אומרים סַוַאדּ ובַיאץ' גַּל אַלַלה, שחור ולבּן (...
מילון: הליכות תימן

בְּכ'וך'


תרגום: התּזתּ מים מן הפה, על-ידּי לחיצתּ השפתּיים...
שימושים ופתגמים:

בַּך', התּיז וזילף בּדּרך זו.


מילון: הליכות תימן

בִּכַּאר


תרגום: השכּמה.
שימושים ופתגמים:

בַּכַּר, השכּים. "בִּכַּארַתּ מִבַּלִּס",...
מילון: הליכות תימן

בַּלַאיַאתּ


תרגום: שם כּולל לכּל מיני חפצים וכּלים.
שימושים ופתגמים:

בַלַאיַאתָּה, חפציו וכּליו.


מילון: הליכות תימן

בִּלַאֹש


תרגום: בּחנם.
מילון: הליכות תימן

בִּלדַּאדּ.


תרגום: השתּוממותּ, תּימהון,
שימושים ופתגמים:

בַּלדַּדּ, הבּיט בּהשתּוממותּ ובּתּימהון.


מילון: הליכות תימן

בַּלטְחָה


תרגום: השתּרעותּ.
שימושים ופתגמים:

דִּבַּלטַח, ישובּ פרקדּן, השתּרע. מִטבַּלטָח, שרוע...
מילון: הליכות תימן

בַּלַס


תרגום: תּאנים. ורגילים לפרֹש "כּי בּוקר אני ובּולס...
מילון: הליכות תימן

בַּלַס-תֻּרכִּי


תרגום: או בַּלַס מִֹשַוִּךּ, פרי הצבּר.
מילון: הליכות תימן

בִּלסִן


תרגום: עדּשים.
מילון: הליכות תימן

בִּלסַאן


תרגום: עילפון.
שימושים ופתגמים:

מִדּבַּלסִן, נמצא בּמצב של עילפון קל.


מילון: הליכות תימן

בִּלעָם


תרגום: רעבתּן, אכלן גדול.
שימושים ופתגמים:

בִּיבַּלעם, אוכל ובולע ברעבתנות.


מילון: הליכות תימן

בַּנְדּ


תרגום: חוטים, שקושרים בּהם פי החלוק של תּינוק. שעדּיין...
מילון: הליכות תימן

בִּעלַאלִי


תרגום: עיגול או בּליטה בּמזרון, או בּמקום מושב המפריע...
מילון: הליכות תימן

בַּעַר


תרגום: גללי-בּהמה, מוצקים כּגון של גמלים ועזים.
שימושים ופתגמים:

אחתּ, בַּעֲרֵה. בְּיִבּעַר, מטיל גללים. בּהשאלה: מי...
מילון: הליכות תימן

בִּערִרֵה


תרגום: נערה חריפה, נערה זריזה.
מילון: הליכות תימן

בַּצטַה


תרגום: רקמתּ חוטי-כּסף, שעושים בּשיפולי מכנסי הנשים,...
מילון: הליכות תימן

בֻּקעֵה


תרגום: מקום מושב
שימושים ופתגמים:

. בֻקעֲתִי, מקום מושבי, מקומי.


מילון: הליכות תימן

בֻּרדֻּקַאן.


תרגום: טבּק הרחה.
מילון: הליכות תימן

בַּרום


תרגום: שזירה, טווייה.
שימושים ופתגמים:

בַּרַם טווה, שזר. בְּיבּרֻם, שוזר וטווה. מַבּרום, טווי....
מילון: הליכות תימן

בַּרַם


תרגום: פיתּה
שימושים ופתגמים:

. בַּרַם, כַ'בִּירָה, פיתּה אתּ חבּרו. בִּרַאח,...
מילון: הליכות תימן

בַּרחֵה


תרגום: ירק מר מאד ומעורר הקאה ושילשולים.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: כּינוי לאדם בּלתּי הגון.


מילון: הליכות תימן

בַּרט


תרגום: דּברי הפלגה, רברבנותּ והגזמה. מבליט עצמו למעלה...
שימושים ופתגמים:

בְּיֻבּרֻט, מדּבּר דברי התּרברבות והתּפארותּ (צורה אחרתּ...
מילון: הליכות תימן

בֻּרטַאם


תרגום: תרעומת.
שימושים ופתגמים:

בְּיִדּבַּרטַם, מתּרעם ומתאונן.


מילון: הליכות תימן

בִּרכַּאת'


תרגום: נבירה, חיטוט, היפוךּ בּדּבּר כּדּי לחפש משהוא.
שימושים ופתגמים:

בַּרכַ'ת' אַלדְ'בִּיל, חיטט בּאשפותּ לחפש...
מילון: הליכות תימן

בִּרמֵה


תרגום: קדּרה. פרור.
מילון: הליכות תימן

בַּרקוק


תרגום: קרוסטמלין הידּוע בּשם "מישמש".
מילון: הליכות תימן

בַֹּשמַק


תרגום: נעל. מִדּבַֹּשמִק, נועל נעליים. מִבַֹּשמִק,...
מילון: הליכות תימן

בַּתְ׳ק


תרגום: כּריתּה, בַתַקָה, כּרתּו (וראה יחזקאל טז, מ).
מילון: הליכות תימן

גַּאהִל


תרגום: תּינוק, נער- צעיר.
מילון: הליכות תימן

גַּאמִדּ


תרגום: קר מאדּ.
מילון: הליכות תימן

גַאמִדּ


תרגום: קרוש, גַמַאדּ, מים קפואים וקרושים.
מילון: הליכות תימן

עמודים