אִבְּן

אִבְּן

בן
שימושים ופתגמים: 

אִבְּן אִבְּנַךּ לַךּ
בן בנך לך

אִבְּן אַלַּלהּ
בן אלו-הים

אִבְּן אַלַף
בן אלף 
קללה המתארת שהאיש בו מדובר (המקולל) הוא ממזר ומנודה, והיא נחשבת קללה קשה.

אִבְּן הָמָן
בנו של המן
מושג לאדם רע

אִבְּן עִמְרַאן
בן עמרם 
הכוונה למשה רבנו

לַא אִבְּנַךּ לַךּ וֲלַא בִּנְתַּךּ לַךּ
לא בנך לך ולא בתך לך

מילון: