בֲּרַט

בֲּרַט

שם אזור בצפון מזרח תימן
שימושים ופתגמים: 

בֲּרֲטִי
יוצא בֲּרַט

מילון: