משה אוסי

א. אמרות וחידודים למועדים:

 1. כ"ג ג' – "תֵעשה מלאכה" – "תֵעשה" כתוב ולא "תַעשה", שעל ידי השבת זוכים שתהיה המלאכה נעשית מֵ‑‑‑‑‑.
 2. רש"י כ"ג ד' – "אלה מועדי... אשר תקראו אֹתם" – קוראים 'אותם' וכתיב 'אתם' – מכאן שאתם, חכמי ביה"ד, מורשים לקדש את ה‑‑‑‑‑.
 3. כ"ג ו' – חג הפסח מכונה בתורה בשם חג ה‑‑‑‑‑.
 4. מה ההבדל העקרוני בין שביעי של פסח לבין שמיני עצרת של סוכות?
 5. התורה קבעה ‑‑‑‑‑ חגים כנגד ‑‑‑‑‑ ימי המעשה.

נא להקיף את התשובה הנכונה:

1.    מה אינו שייך לטהורתו של המצורע: א. שתי ציפורים ב. ארז ג. שעיר ד. שְני תולעת (צמר בצבע אדום) ה. אזוב ו. כלי עם מים
2.    המשותף לרך הנולד ולבעל הצרעת: א. היום השמיני ב. היום השביעי
3.    איזה איבר אינו קשור לטהורתו של המצורע: א. יד ב. רגל ג. עין ד. אוזן ה. ראש
4.    רש"י י"ד ל"ד – נגע הצרעת בבתים ניתן: א. כדי להעשיר את בנ"י ב. כי בתיהם של הגויים טמאים
5.    י"ד ל"ז - 'שקערורות': א. שקע קעור ב. קערות שקועות
6.    י"ד מ"א – "ואת הבית יקציע" – אונקלוס מתרגם: א. לגרד ב. לקלף ג. להחליק

א. מתנת אפיקומן

"התפלאתי לראות שאחד מבני הקטנים שאינו נוהג בד"כ להילחם עם אחיו בעניין חטיפת האפיקומן", מספר האב, "מתאמץ אף הוא למצוא את האפיקומן".

כשהגיעו בני המשפחה למצוות האפיקומן התברר שהילד הקטן הצליח במשימה; וכשביקש ממנו האב להחזיר את המצה, נעמד הילד בעיניים בורקות, והכריז שלא יחזיר את האפיקומן עד שיבטיחו לו מתנה נאה. האב נבהל מעט, שהרי א"א תמיד למלא את מבוקשו של הילד. ומה יהא על קיום המצווה? הרי לא יחטוף מהקטן את המצה בכח?

"בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" שלפניו היום השביעי

בבריאה נאמר: "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה". ונאמר במדרש: "כיוון שברא אדם הראשון, כינס כל בהמה וחיה ועוף והעבירן לפניו, אמר לו: מה שמותן של אלו? ואמר: לזה נאה לקרותו סוס לזה נאה לקרותו ארי, ולזה נאה לקרותו גמל... אמר לו: ואתה מה שמך? אמר לו: אדם. אמר לו: למה? מפני שנבראתי מהאדמה". עפ"י המדרש שמה של כל חיה מותאם לתכונותיה ולטבעה, והאדם הראשון ידע לתת שמות שמורים על מהות הדברים. כבר מבראשית - העולם נוצר כשקראו לדברים בשם. לא היה אור עד שא-לוהים אמר אור.

שאלות:

 1. רש"י ט' א' – "ויהי ביום השמיני" – מהו התאריך המדוייק?
 2. רש"י ט' ב' – "קח לך עגל" – הן אהרן והן העם מקריבים עגל; מדוע דווקא בהמה זו?
 3. רש"י ט' ז' – "קְרב אל המזבח" – לשם מה החזרה, והרי נאמר: "ויאמר משה אל אהרן עשה חטאתך" ?
 4. ט' כ"ד – "ותצא אש מלפני ה'" – מהו הקשר בין פסוקנו לבין הכתובים הבאים: שופטים ו' כ"א',י"ג י"ט-כ'; דבה"י א' כ"א כ"ו; דבה"י ב' ז' א'; מל"א י"ח ל"ח-ל"ט.
 5. רש"י ט' כ"ב – "ויברכם" – באיזו ברכה בירכם?

1. 'כופר נפש' ו'כופר תיבת נח'

חידות לפרשת כי תשא

 1. רש"י ל' י"ב – מדוע מציינת התורה "ולא יהיה בהם נגף"?
 2. ל' כ"ג – 'דרור' שהוא בושם ולא ציפור.
 3. האחד מצאצאי לאה והשני מצאצאי בלהה – מי אנו?
 4. "אמר רבי יוחנן: ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ סממנין נאמרו לו למשה בסיני".
 5. ל"א י"ג – "אך את שבתותי תשמרו" – בעל הטורים: 'אך' מיעוט, למעט ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑.
 6. רש"י ל"ב א' – "כי בושש משה לרדת" – מי עפ"י חז"ל 'ערבב את העולם' וגרם להם בלבול של שש שעות?

עמודים

Subscribe to משה אוסי