לילדים ונוער

 א. מי אני?

1. כולו עולה באש – והעור ניתן לכהן המשמש.

2. קרבן זה עושה שלום בין ריבון עולם, הכהן והעם.

3. אם אין באפשרותו, יכול הוא להביא עולה מן התורים או בני ה‑‑‑‑‑.

4. אם אני עני אוּכל להביא כחלופה ‑‑‑‑‑ עשירית האֵפה.

5. ‑‑‑‑‑ היה הראשון שהביא מפרי האדמה מנחה.

6. ‑‑‑‑‑ היה הראשון שהקים מזבח והעלה ריח ניחוח.

7. אותי אסור להשבית, כי אני סמל הברית.

8. עומר ‑‑‑‑‑, ובמוצאי יום ראשון של חג הפסח נקצרים , ונקראים – ביכורים.

9. אם הכהן חטא, עבר יביא ‑‑‑‑‑ בן בקר.

Subscribe to לילדים ונוער