משה אוסי

א. הבנים בונים - הפועל בנ"ה הוראתו לשים אבנים ולבנים כדי להקים בנין, ואף ה'בן' – כשמו כן הוא – מהווה אבן בניין לבניית המשפחה. עד שלא נולדו הבנים והבנות היו הבעל והאשה שתי צלעות ללא מסגרת, ובהיוולדם הם בונים את הצלע השלישית – תבנית סגורה הבונה קן משפחתי, כשהבנות והבנים המסתפחים (לכן היא נקראת משפחה, כי היא 'מספחת' אליה עוד צלעות) מרחיבים ובונים את המשפחה.

חנוכה – חג החינוך - השורש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות והתחדשות; וכמו החניכיים והחך המשתתפים ראשונה בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמוּ וראו כי טוב''. המחנך הנבון – ראוי שימדוד את יכולת הקליטה של חניכו: "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל-פִּי דַרְכּו" ; וכפי שאינך נותן לתינוק מזון מעבר ליכולת הקיבולת שלו, שמא תגרום לו לחנק, כך במזון הרוחני - 'חניכת' יתר עלולה לגרום ל'חניקת' החניך ולמאיסת הלימוד.

 

שאלות

 1. עפ"י המדרש ראשו של ‑‑‑‑‑ קבור ג"כ במערת המכפלה.
 2. ‑‑‑‑‑ קבע את בירתו הראשונה בחברון, ושהה בה במשך ‑‑‑‑‑ שנים.
 3. האבות שנקברו במערת המכפלה מכונים ‑‑‑‑‑ חברון.
 4. עפ"י המסורת בחברון קבורים: אבנר ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑, ‑‑‑‑‑ בן עובד, ‑‑‑‑‑ אשת בועז ו‑‑‑‑‑ בן קנז.
 5. יהושע י"ד י"ג – "ויברכהו יהושע ויתן את חברון ל‑‑‑‑‑
  ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ לנחלה".
 6. המבנה הנוכחי מעל מערת המכפלה נבנה לפני כאלפיים שנה ע"י ‑‑‑‑‑.

שאלות

 1. רש"י כ"ג ב' – מדוע נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק?
 2. כ"ג ב' – "בקרית ארבע היא חברון" – מיהו 'ארבע' עפ"י הראב"ע?
 3. כ"ג ט"ז – "ביני ובינך מה היא" – אם נחבר את אות הביניים של 'אברהם' ואת אות הביניים של 'עפרון' נקבל את המספר ‑‑‑‑‑, כנגד ‑‑‑‑‑ שקל.
 4. כ"ג י"ז – למרות שאינו אדם – ואעפי"כ הוא 'קם'.
 5. נא לעיין בפסוקים: כ"ד א'; כ"ז ל"ג; ל"ג י"א – איזו ברכה אנו מברכים בברכת המזון בעקבות פסוקים אלו?
 6. רש"י כ"ג י' – מדוע נקראת הארץ 'ארם נהריים'?
 1. ספורנו י"ח א' – לכבוד מי מכינים את הכסא בשעת המילה?
 2. י"ח א' – הרמב"ן מביא את דעת הרמב"ם האומרת כי ההתגלות היתה ב ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑- .
 3. מה המיוחד בפועל 'לקחת' בפס' י"ח ה': "ואקחה פת לחם", וכן בשמות כ"ז כ': "ויקחו אליך שמן זית זך"?
 4. ראב"ע י"ח י"ב – "ותצחק שרה בקרבה" – אם כן, מי גילה למלאך?
 5. י"ח י"ט – כיצד מבארים רש"י ורמב"ן את הפועל 'ידעתיו'?

 הבריאה שבפרשת בראשית לא הושלמה עד שהאדם הראשון לא נתן שמות ל'נפש החיה': "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה" (ב' כ'); כמו כן הזוגיות של אדם וחוה לא התממשה לכדי הורות עד שלא נתן שם לאשה: "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה"(ג' כ'), ורק אח"כ: "וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ " (ד' א'). ומפליא הוא מאוד שעד פרק ה' לא מוזכר ולו פעם אחת שהקב"ה נתן לבריאה שמות.

1. אם נצרף את סופי התיבות של: "בראשית ברא א-להים" – נקבל את המלה ‑‑‑‑‑, כפי שאמר ר' חנינא, שחותמו של הקב"ה הוא ‑‑‑‑‑, כפי שכתוב בתה' קי"ט ק"ס: "ראש דברך ‑‑‑‑‑".

2. הגאון מווילנא דורש את המלה בראשי"ת, כראשי תיבות שמרומזות בהן המידות הטובות הנחוצות לאדם: בטחון, רצון, א‑‑‑‑‑, שתיקה, יראה, ת‑‑‑‑‑.

3. רש"י א' ו' – "יהי רקיע" – והרי נבראו השמים ביום א'?

4. רש"י א' ז' – מדוע כתבה התורה ביום השלישי פעמים 'כי טוב'?

5. רש"י א' י"א – הארץ, העץ והפירות – מנין שהתכוונו את פי ה' להמרות?

פתיחה: אשר טוב  הוא על כן יורה חטאים בדרך

והעשיר ישפיל ויכניע עצמו ויהיה שפל ברך

ועל כל העוונות והחטאים ימצא דרך

לשוב לבוראו ולרדות היצר המעבידו בפרך

הקורא בו והמקימו ימצא רפואה ותעלה וארך.

רבי יונה גירונדי (מכונה רבנו יונה 1210 - 1263), ידוע גם בשם "החסיד", בן ר' אברהם היה רב מתקופת הראשונים, מחבר הספר "שערי תשובה".

עמודים

Subscribe to משה אוסי