נושאי חברה

במאות השנים האחרונות ה"חילבה" נחשב מאכל "תימני", כיון שיהודי תימן בלבד נהגו לאוכלו והביאו מאכל זה מתימן לישראל. לא ידוע לי על עדה אחרת מהעם היהודי הנוהגת לאכלו.

לא ידוע הדבר לרבים, אך החילבה הינו מאכל כלל יהודי עתיק ביותר, אחד המאכלים העתיקים ביותר בישראל ובעולם שהיה נפוץ מאוד בארץ ישראל, מאות שנים לפני בית ראשון, עוד מתקופת יהושע בן נון, והוא מוזכר מספר פעמים במשנה ובתלמוד.

ספר זה מבוסס על מחקר ראשוני אודות עולי/יוצאי תימן במאבק הבטחוני בא"י ועילה החל משנת 1908 וכלה ביום בכרזת המדינה ה-15 במאי 1949. המחקר ארך שנתיים ימים והתמקד על השתתפותם במאבק הביטחוני החל בארגון "השומר" (1908), דרך הגדודים העבריים במלה"ע הראשונה (1918-1914), המחתרות, חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים, וכלה בחילות הצבא הבריטי במהלך מלה"ע השנייה (1945-1939).

מסורת אבותינו הקדומה ידועה כמסורת שמרנית וקנאית למנהגיה היותר ראשונים, דוגמה לשימור מסורות קדומות אצל יהודי תימן ניתן להביא מרבנו הרמב"ם שפסק בהלכות תפלין מזוזה וספר תורה: "אמרו עליו על רב תלמיד רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה, או בלא ציצית, או בלא תפילין". ויהודי תימן לא הסירו מצוות אלה מעליהן אלא דבקו בהם והתמידו ככל שניתן. הגר"י קאפח זצ"ל תיאר את יהודי תימן כשומרי מסורת אבות אדוקים, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן כפי שנשתמרה מסורת האמת".

קול קורא להגשת בקשות למלגה בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

ע"ש יצחק ומרגלית שבטיאל

המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן-שלום במכון בן-צבי מכריז על
הענקת המלגה השנתית ע"ש יצחק ומרגלית שבטיאל

בסך 10,000 ₪

לחוקר/ת צעיר/ה בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

דורות רבים שאבותינו היו בתימן מאז חרבן בית ראשון, ניהלו את חייהם כפי שהיו רגילים בארץ ישראל. כמו שאבות ראשונים שהיו במצרים, לא שינוּ את לשונם, ולא שינוּ את שמותם, ולא שינוּ את מלבושם, כך גם אבותינו הראשונים בתימן, שמרו על מנהגיהם בימי חול, בשבתות ובמועדים, הן בתקופת ממלכת שְׁבָא וְחִמיַאר, והן בתקופה המאפליה האיסלאמית. פתגם נפוץ אצל גויי הארץ "אַליְהוּדִּי יֻערַף בִּסַבּתֹּהּ וְעִידֹּהּ" (הַיְּהוּדִי נִיכָּר בְּשַבָּתוֹ וּבְחַגּוֹ).

בראש חודש אלול, עלה משה רבינו ע"ה לשמים לקבל את לוחות הברית בשנית  ולאחר שהות של 40 יום ו-40 לילה ירד ביום הכיפורים אל העם עם לוחות הברית החדשים – אלוהים מחל וסלח לבני ישראל על חטאיהם ועל חטא העגל. העיכוב של משה לרדת מן השמים הפכו את ימי חודש אלול לימים נוראים ויהודי תימן נהגו בחודש זה, לקום באשמורת הבוקר ולומר סליחות, על חטאיהם ועל חטאי אבותיהם, הילדים נחשבנו לתינוקות של רבן ללא חטאים.

עמודים

Subscribe to נושאי חברה