משה אוסי

מגוון הפעלות חידות וחידונים לחנוכה

א. על הא ועל דא:

1.מהו מזלו של חודש כסלו?
2. כמה נרות מדליקים ב-8 ימי החנוכה?
3.מהי המלה ה-25 בתחילת פרשת בראשית?
4. מהי 'חשמונה' בתורה?
5. ע"ש מי נקראים 'נחל אלכסנדר' ו'בית ינאי?
6.מי היה הנשיא הראשון לבית ינאי?
7. מהו הקשר בין אריק שרון למלכה שלומציון – אשת ינאי?
8. מי כתב את 'קדמוניות היהודים'?
9 . מה מייחד את המלה 'גשנה' (בר' מ"ו כ"ח)
10. מהי הפטרת שבת חנוכה

שאלות

 1. עשרה נסיונות נתנסה אברהם; זה החל ב"‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ מארצך", ונסתיים ב"קח נא את בנך... ו‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ אל ארץ המוריה" (כ"ב ב').
 2. רש"י י"ב ה' – מה פירוש: "אשר עשו בחרן"?
 3. י"ב ו'-ח' + י"ג ג' – 'מעשה אבות סימן לבנים' – אם נקרא ל"ג י"ח + ל"ה ז', נראה כיצד הולך יעקב בעקבות סבו.
 4. רש"י י"ב ז' – על מה ביקש אברהם להודות לה' בבנותו את המזבח?
 5. רש"י י"ג ז' – "ויהי ריב" – מה היו שתי הסיבות לריב הזה?

הבריאה שבפרשת בראשית לא הושלמה עד שהאדם הראשון לא נתן שמות ל'נפש החיה': "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה" (ב' כ'); כמו כן הזוגיות של אדם וחוה לא התממשה לכדי הורות עד שלא נתן שם לאישה: "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה"(ג' כ'), ורק אח"כ: "וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ " (ד' א'). ומפליא הוא מאוד שעד פרק ה' לא מוזכר ולו פעם אחת שהקב"ה נתן לבריאה שמות.

ביום הכיפורים היה הכהן הגדול מפיל גורלות על שני שעירים - שעיר אחד לה' ואותו היה מקריב, ושעיר שני לעזאזל, שעליו היה מתוודה על כל חֲטָאֵי עם ישראל, ומשלח אותו המדברה, ובמותו היה מכפר על חטאי בני ישראל. ייתכן שהשעיר לעזאזל היווה השראה למנהג הכפרות, שבו החיה נושאת על עצמה את עוון האדם.  ומהו השעיר? השעיר הוא הזכר שבעזים – התיש. והוא נקרא כך, כמובן, על שום השיער שעוטף אותו.

שאלות

 1. רש"י כ"ו ב' – "מראשית כל פרי" – אלו פרות חייבים בביכורים?
 2. רש"י כ"ו ה' – "ארמי אובד אבי" – מיהו 'ארמי' ומיהו 'אבי'?
 3. 'אלו דברים שאין להם ‑‑‑‑‑ הפאה והביכורים', אמנם נקבע שהביכורים אין להם ‑‑‑‑‑, אך חז"ל קבעו שייתן אחד מ‑‑‑‑‑, ובעל הטורים מצא לזה סמך – טנ"א בגימטריא ‑‑‑‑‑.

הפיוט "לכה דודי" הנאמר בקבלת שבת, נכתב ע"י המקובל והפייטן ר' שלמה הלוי אלקבץ בצפת, בה התפתחה תורת הקבלה של האר"י במאה ה-16. בעקבות התפיסה של המדרש הרואה בשבת ככלתו של הא-ל אימצו לעצמם המקובלים את המנהג לצאת אל מחוץ לעיר צפת בתהלוכה, כשהם שרים מזמורי תהילים ופסוקים משיר השירים, לבושים לבן כדי לקדם את פניה של שבת המלכה-הכלה.

הפתיחה של הפיוט לקוחה משיה"ש ז' י"ב: "לְכָה דוֹדִי נֵצֵא הַשָּׂדֶה", ושמו של הפייטן 'שלמה' חתום בראשי הבתים – אקרוסטיכון.

 1. רש"י כ"א י' – "כי תצא למלחמה" – ממה לומדים שזו מלחמת רשות?
 2. אם במלחמה שָבית אשה – היא חייבת במעשי אבלות חמשה:
  ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ .
 3. כ"א י"ז – ידוע שהבכור מקבל פי שניים. ההגר"א מעיר שזאת רואים גם מהמלה 'בכור', שהרי אותיות בכ"ר ערכן כפול מן האותיות ‑‑‑‑‑ שלפניהן.
 4. כ"א ט"ו-י"ז – פרשת שתי הנשים והבן הבכור מזכירה לנו את ה'מלחמה' על זכות הבכורה בין שלושת האחים: ראובן ‑‑‑‑‑
  ו ‑‑‑‑‑ .
 5. כ"א כ"ג – נא לקרוא בספר יהושע י' כ"ז – איזו מצווה קיים יהושע?

עמודים

Subscribe to משה אוסי