בַּהְרַר

בַּהְרַר

פקח עליו עיניו
שימושים ופתגמים: 

בַּהְרַר פִ´יהּ
פקח מאוד עיניו כדי לאיים

בַּהְרֲרַהּ
פקיחת עין מאיימת

בֵּין יְבַּהְרִר
הוא נותן בו עיניו (הפקוחות)

מְבַּהְרִר
פוקח את עיניו בתימהון

מילון: