בְּהֵמָה

בְּהֵמָה

כינוי לאדם טיפש חסר יכולת עשייה ותושיה, עליו נאמר: "ומותר האדם מן הבהמה אין"
שימושים ופתגמים: 

בְּהַאיִם
בהמות

כַּבְּהֵמוֹת´ נִדְ´מוּ
כבהמות נדמו

מַא הִלַּא בְּהֵמָה
אינו אלא בהמה

מַא עַאדּ הִם בְּהֵמוֹת´
אינם עוד בהמות

מִקְרַה הָאָדָ´ם כְּמִקְרַה הַבְּהֵמָה  
סופו של האדם כסופה של הבהמה

מִתְ´ל אַלְבְּהֵמָה
כמו בהמה

תְּבַּהְמַם
התנהג כמו בהמה
נהג בהתעלמות כדי לנצל מצב זה לטובתו

מילון: