בְּהַל

בְּהַל

חפר, חיטט, חיפש באדמה
שימושים ופתגמים: 

בֲּהוּל
נבירה בחול

בְּהַל גָּארַהּ
בור כרה ויחפרהו

בַּהְלַהּ
חפירה, נבירה

בַּהָלָה
בהלה, פחד ואימה

בְּהֲלוּ
חפרו
נברו

מילון: