בְּהִימַהּ

בְּהִימַהּ

בהמה כגון פרה וכדומה
מילון: