בלוג יהדות חברה וקהילה

ספר זה מבוסס על מחקר ראשוני אודות עולי/יוצאי תימן במאבק הבטחוני בא"י ועילה החל משנת 1908 וכלה ביום בכרזת המדינה ה-15 במאי 1949. המחקר ארך שנתיים ימים והתמקד על השתתפותם במאבק הביטחוני החל בארגון "השומר" (1908), דרך הגדודים העבריים במלה"ע הראשונה (1918-1914), המחתרות, חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים, וכלה בחילות הצבא הבריטי במהלך מלה"ע השנייה (1945-1939).

מטרת הספר היא לבחון את היקף השתתפותם ומידת תרומתם של עולי/יוצאי תימן במאבק הביטחוני, את היקף השתתפות במגזר הנשי במאמץ הביטחוני, את פריסת משכנות תימן ביישוב היהודי אשר יצאו להתנדב ולהתגייס כל אחד/ת לפי מצפונו/ה ואת התמורות שחלו בהן ובחברה המגזרית.

הספר בנוי מארבעה שערי לטובת מעקב רציף ושיטתי אחר האירועים לפי המסגרות הביטחוניות והתמורות:
שער ראשון- משלטון הסולטן אל שלטון המנדט (1948-1908).
שער שני- משכנות עולי/יוצאי תימן בא"י.
שער שלישי- עולי/יוצאי תימן בחתרות.
שער רביעי- עולי/יוצאי תימן במדים בריטיים.

ספר זה הינו מחקר תיעודי חשוב ומכונן להבנת עומק השתלבותם ומחויבותם של בני העדה ובנותיה בהוויה הביטחונית בארץ, וכמשמע לן, בהוויה ובחוויה הציונית - אשר הייתה נחלת כלל היישוב לאורך המאבק להקמת מדינה יהודית ריבונית.

הספר יוצא בתמיכת האגודה לטיפוח חברה ותרבות תיעוד ומחקר מורשת יהדות תימן.

 

ד"ר אמנון מעבי

יליד מחנה-יהודה, פתח תקווה (1952), בן יהודה ושרה-שושנה ע"ה. נשוי לשולה ואב לעו"ד יניב (41), ליאור (39) וטל (31), וסב לשישה נכדים. זא"ל במיל', איש ציבור בעיר פתח-תקווה וד"ר לפילוסופיה.
עשרות מאמריו וששת ספריו הקודמים מעטרים כל ספריית איכות וארכיבים ברחבי המדינה ובחו"ל בתחומים בהם חקר וכתב.
בשנת 2015 ערך יחד עם פרופ' רחל שרעבי את כתב העת "תהודה 31" של האגודה לטיפוח חברה ותרבות.
ספריו:
* מחנה-יהודה ממושב לשכונה 1937-1913, הוצאת עמותת אעלה בתמר פ"ת 1999.
* מחנה-יהודה ושעריה 1970-1937, הוצאת אפיקים, פ"ת 2004.
* קופת אשראי וחיסכון אגדה של אגודה פתח-תקווה 1994-1932, הוצאת קרן ותיקי אם המושבות, פ"ת 2009.
* מציאות כואבת: קליטתם של יהודי תימן בתקופת המנדט בהתיישבות החקלאית בא"י. הוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות נתניה, מייסודו של עובדיה בן שלום, פ"ת 2013.
* עתה יודוך אחיך: יהודה שמעוני, הוצאת המשפחה, פ"ת 2014.

הספר יושק בערב הצעה ללוחמים התימנים לפני קום המדינה


 
comments powered by Disqus