טוביה סולמי

קינה שחיבר הרב יחיא אלשייך, לימים חתן התנ"ך העולמי, אשר נכתבה בתימן עם בוא השמועה על השואהhttp://f.nanafiles.co.il/Upload3/xternal/israblog/24/66/00/6624/posts/9548841.jpg. ושיר מרגש נוסף מאת טוביה סולמי.

בתמונה: חיילים נאצים גוזזים פיאות ליהודי חסידי העטוף בטלית.
מדהים לראות כיצד הפיאות וצורת העיטוף בטלית דומה למנהגם של יהודי תימן.

Subscribe to טוביה סולמי