בלוג יהדות חברה וקהילה

קול קורא להגשת בקשות למלגה בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

ע"ש יצחק ומרגלית שבטיאל

המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן-שלום במכון בן-צבי מכריז על
הענקת המלגה השנתית ע"ש יצחק ומרגלית שבטיאל

בסך 10,000 ₪

לחוקר/ת צעיר/ה בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

הקול הקורא מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני ושלישי שסיימו את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר או עבודת הדוקטור).

המלגה תוענק להצעת מחקר העוסקת באחד מתחומי חקר יהדות תימן ותרבותה

הצעת המחקר או תקציר עבודת הגמר או עבודת הדוקטור יכללו עד שלושה עמודים וכן ביבליוגרפיה נבחרת (עד עמוד אחד).
על ההצעה להציג את שאלת המחקר, את הטיעון המרכזי ואת המתודולוגיה.
כן יש לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים (אם ישנם).

את הבקשות יש לשלוח עד י"ט בחשוון תשע"ו, 1 בנובמבר 2015

למרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במכון בן-צבי
רח' אברבנאל 12, ירושלים ת"ד 7660
ולכתובת דוא"ל:  teman@ybz.org.il

comments powered by Disqus