הליכות תימן

תִּכִּרעַאן

תִּכִּרעַאן

תַּם

תַּם

אדּם מספר לחבּרו. שפלוני יש לו צרותּ צרורותּ. החבר עונה: "תַּם, או: תַּמגּ קַדּו מַאלָה שִׁי ופִי אַלבַּיתּ קַדֻּם תִּפרִגֵּה". אדּרבּה, כּבר הוטב לו ובּבּיתּו מצבם מרהיב.

תִּנַּאן

תִּנַּאן

תִּנכַ׳אר

תִּנכַ׳אר

תִּסִלַּאל

תִּסִלַּאל

תִּעִרדַּאדּ

תִּעִרדַּאדּ

תִּפרְגֵּה

תִּפרְגֵּה

תַ׳קִיל דַם

תַ׳קִיל דַם

תִּרכַ׳אם

תִּרכַ׳אם

תַ׳רַם

תַ׳רַם

ובּשפתּ הילדּים תַ׳רַמַגדַּג. ורגילים הילדּים לשיר בּלעג אחר חברם שנפלה לו שן: תַ׳רַמַנדַּג, דַּכַ׳ל אַלמַדַּגּ, בַּאץ׳ בַּיצַ׳ה; מַא זִדּ כַ׳רַג, תּרגומו: החסר שן, נכנס ללול, הטיל בּיצה, ולא יצא עוד.

עמודים

Subscribe to הליכות תימן