הליכות תימן

תִּגּוַאבּ

תִּגּוַאבּ

קֻשׁמִי

קֻשׁמִי

קַתַּרֵה

קַתַּרֵה

רַאגִּע

רַאגִּע

רַאיִג

רַאיִג

רִבַּאע

רִבַּאע

רַבַּק

רַבַּק

רֵבֹּשֵה

רֵבֹּשֵה

רֵגּפֵה

רֵגּפֵה

רִדֵּא

רִדֵּא

לַא דִּרדִּיהֵא דִּרדִּיךּ דִּרִדּ אֲלִי פִיהֵא פִיךּ, אל תּגלה מומים שבּה כּדּי שלא תּטיח בּך אתּ מומיה.

עמודים

Subscribe to הליכות תימן