הליכות תימן

שֻׁקַרֵה

שֻׁקַרֵה

שֻקרִי

שֻקרִי

שָֹרוף

שָֹרוף

שְׁרחִגֵּה

שְׁרחִגֵּה

שֻׁרך׳

שֻׁרך׳

שֻׁרפֻטַה

שֻׁרפֻטַה

שֻׁרצִי

שֻׁרצִי

שַׁרקֵה

שַׁרקֵה

שַׁתּ

שַׁתּ

תַּבִּיע

תַּבִּיע

עמודים

Subscribe to הליכות תימן