הליכות תימן

שִׁנתְּרֵה

שִׁנתְּרֵה

שֻׁעבֻּטַה

שֻׁעבֻּטַה

שִׁעבִּכֵּה

שִׁעבִּכֵּה

שַׁענָא

שַׁענָא

שִׁעפַאל

שִׁעפַאל

שִׁק

שִׁק

קַמבַּר שִׁקָה, ישבּ על ידּו. שִׁקָה בְּיוּגֻעָה, הצדּ כּואב לו. בּהשאלה: מִן שִׁק יִדּכֻ׳ל אל חִמַאר וּמִן שִׁק יֻקט אל מִסמַאר, מצדּ אחדּ נכּנס חמור שלם ומן הצדּ השני אפילו מסמר נקטם. הכּוונה לאדּם שבּדּברים מסוימים הוא מחמיר מאדּ ובּדּברים מסוימים הוא מקל בּיותּר.

שַׁקֵא

שַׁקֵא

שׁקדּאף

שׁקדּאף

שַׁקדַּף

שַׁקדַּף

שֻׁקֵּה

שֻׁקֵּה

עמודים

Subscribe to הליכות תימן