הליכות תימן

שַׁלול

שַׁלול

שַׁלִילֵה

שַׁלִילֵה

שִׁמדִּדֵּה

שִׁמדִּדֵּה

שְֹמָחוֹתּ

שְֹמָחוֹתּ

שַׁמִיר

שַׁמִיר

שַׁמַתּחַוֵא

שַׁמַתּחַוֵא

שַׁן

שַׁן

שִנַּאנֵה

שִנַּאנֵה

שַׁנק

שַׁנק

אֲנַא פִי שַׁנְקִי ותְֹּשִגַּאקי ובִּנתִּי בַּלכַ׳טוּט, אני טרודּ ותּלוי ובּתּי דּואגתּ להתּקשטותּ. וכן אדּם שמחזיק אתּ הצינור הנרגילה בּפיו ואינו מעבירה לחברו או לשכּנו, המצפה גם הוא לשאוף מעט, אומרים לו: שַׁנַקו חֻבַּארֵה תּלו אתּ חובּארה, ואז הוא מבּין ומוסר אתּ הצינור הלאה.

שִֹנתְּפֵה

שִֹנתְּפֵה

עמודים

Subscribe to הליכות תימן