הליכות תימן

בַּלַאיַאתּ

בַּלַאיַאתּ

בַלַאיַאתָּה, חפציו וכּליו.

בִּלַאֹש

בִּלַאֹש

בִּלדַּאדּ.

בִּלדַּאדּ.

בַּלדַּדּ, הבּיט בּהשתּוממותּ ובּתּימהון.

בַּלטְחָה

בַּלטְחָה

דִּבַּלטַח, ישובּ פרקדּן, השתּרע. מִטבַּלטָח, שרוע פרקדּן.

בַּלַס

בַּלַס

בַּלַס-תֻּרכִּי

בַּלַס-תֻּרכִּי

בִּלסִן

בִּלסִן

עמודים

Subscribe to הליכות תימן