יהדות חברה וקהילה

נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות ד"ר יגאל בן שלום, קיבל בשבועות האחרונים פניות רבות של בקשות סיוע לקראת חג הפסח למשפחות נזקקות. לצערנו השנה האוכלוסיות המוחלשות סובלות עוד יותר בגלל משבר הקורונה.ד״ר יגאל בן-שלום הצליח לגייס במסגרת קרן הסיוע של האגודה תרומות בהיקף של כ 200 אלף ש"ח מאנשים טובים שפתחו את היד ואת הלב! השבוע חולקו תווי הקניה לכ-300 משפחות נזקקות לפי נתונים ורשימות של מחלקות הרווחה של הערים מכל רחבי הארץ. עדיין מגיעות פניות רבות לסיוע !!!באפשרותכם לקחת חלק במצווה הגדולה הזו ולהרים תרומה...
קרא עוד
א. "וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה" – בעל הטורים מסביר מדוע נאמר בעני 'נפש'; כי העשיר מרוויח הון במסחרו, ואם קונה הוא בהמה לקרבנו, כמה טרח להשגת הכסף? מספר דקות של מסחר הקדיש. אבל העני "בנפשו יביא לחמו", כמה עמל ויגע כדי להשיג פרוטות אלו לרכישת מעט הסולת, השמן והלבונה. נפשו שם בכפו עבור המנחה, ולכן כתוב: "וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב". ב. מעשה ביששכר כהן גדול, שהיה כורך את ידיו בבתי ידיים (מעין כפפות) כדי שלא יגעו ידיו בבשר ובדם של הקרבנות, מתוך שהיה מפונק. גזרו עליו מן השמים שיקוצצו ידיו...
קרא עוד
מדוע ציווה הקב"ה מלכתחילה על עצם הקרבת קרבנות? אמנם הקרבנות מסייעים לכפר על עוונותיהם של ישראל, אבל אין התורה מבארת לנו מדוע קיים צורך בקרבנות דווקא. שני פוסקים חשובים חלוקים בדעותיהם, והם הרמב"ם והרמב"ן. כותב הרמב"ם  במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ל"ב: "כשתתבונן בפעולות האלוקיות, רוצה לומר הפעולות הטבעיות, יתבאר לך מהם ערמת השם וחכמתו... והוא שאי אפשר לצאת מן ההיפך אל ההיפך פתאום. ולזה אי אפשר לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום...והיה המנהג המפורסם בעולם כלו שהיו אז רגילין בו והעבודה...
קרא עוד

עמודים