יהדות חברה וקהילה

פרשת שמות ספר בראשית עוסק בקורות חייהם של אבות האומה. ספר שמות מעביר אותנו מספורי האבות והבנים לסיפורי העם המתגבש והולך בצילה של עבדות ועבודת פרך. הפתיחה "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" נראית לקורא כהמשך של הסיפורים הפרטיים על האנשים הפרטיים המופיעים בספר בראשית: אברהם ובניו, יצחק ובניו ויעקב ובניו. אך לא היא. אמנם סיפורי בראשית הם ספורים חשובים ומאמר הרמב"ן (בראשית יב, ו) "מעשה אבות סימן לבנים" מייחס חשיבות היסטורית לסיפורים אלה. אולם מספר שמות ואילך עוסקת התורה בסיפורים בהיקף גדול ועצום,...
קרא עוד
  לרכישת הגיליון לחץ כאן.    tehuda39_flyer_s.jpg
קרא עוד
    דבר נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות לחודש טבת dvar_hayor.jpg ראש חודש טבת חל בחג החנוכה. המוטיב המרכזי העולה במחשבתנו הוא מלחמה. מלחמה של מעטים מול רבים. גזרות השמד של היוונים על היהודים. הניצחון על היוונים וטיהור בית המקדש. מלחמת תרבות. השלטון היווני רצה להפוך את התרבות ההלניסטית לתרבות העולם העתיק כולו. הצלחה במשימה זו הייתה מסייעת לו לבסס את שלטונו ברחבי האימפריה. נראה כי התרבות ההלניסטית הצליחה להשתלב בעולם האלילי של העמים מהודו עד מצרים. בחג החנוכה אנו...
קרא עוד

עמודים