יהדות חברה וקהילה

"תקופת תמוז" היא תקופת הקיץ החמה לאחר "תקופת ניסן" תקופת האביב. חודש תמוז מתקשר עם זיכרונות של תחילת המצור על ירושלים, תקופת בין המצרים, חורבן שני בתי המקדש והגלות. יהודי תימן גלו מהארץ כבר בתקופת בית ראשון ולאחר חורבן בית שני. עדות לכך ניתן למצוא בספרו ההיסטורי של הרב עמרם קורח, רבה הראשי האחרון של יהדות תימן – "בסערות תימן". blog_pinat_hayor.jpg וכך הוא כותב בפרק הראשון: "בזמן בית ראשון גלו לתימן ונתישבו בה ונתוספו עליהם גולים בחרבן הבית השני, זכר לדבר הקינה...
קרא עוד
קישור לצפייה במופע המלא  
קרא עוד
קישור למופע המלא !  
קרא עוד

עמודים