יהדות חברה וקהילה

שאלות  1. רש"י ל"ה א' – "ויקהל משה" – מתי הקהילם?2. ל"ה ב' – רבנו בחיי מעיר את תשומת לבנו לשינוי בין הכתוב בפסוקנו: "קודש ‑‑‑‑‑ שבתון לה'", לעומת הפס' בט"ז כ"ג: ‑‑‑‑‑ שבת קודש לה' "; לומר לך שראוי להוסיף על קדושת השבת לפניה ב‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑, ולאחריה – במוצש"ק.3. מנין שהמשכן והמלאכה אינם דוחים את שבת המלכה? כי הכתוב הקדים אזהרת ‑‑‑‑‑ לציווי מלאכת המשכן.4. ל"ה ל' – "רְאו קרא ה' " – בעל הטורים: שאין מעמידין ‑‑‑‑‑ על הציבור אלא מדעתם.5. רש"י ל"ה ל"ד – אהליאב משבט ‑‑‑‑‑, שהוא בין הירודים שבשבטים, הושווה...
קרא עוד
בשנת תשע"ט פורסם מחקרו של זהר עמר "תפילינות של בני תימן", בהוצאת מכון מש"ה. מחקר זה סוקר בקצרה את התפילין שהיו בשימושם של יהודי תימן עד לעת החדשה – מועד עלייתם לארץ-ישראל. התפילין – ה"תפילינות" בלשונם – היו שונות במעט מאלה המיוצרות כיום. המחקר כולל תיעוד היסטורי והלכתי – ובמיוחד הוא מבוסס על בדיקת תפילין עתיקות. עשרות תמונות של תפילין נדירות אלה מצורפות לחיבור זה. מן המחקר עולה שהתמורות שחלו בייצור התפילין לא התרחשו רק אצל יהודי תימן, אלא גם ברבות מקהילות ישראל, ובכללן קהילות באירופה. כך היה...
קרא עוד
קצח הגינה קֻחְתַּה, חבה אלסודא Nigella sativa צמח חד שנתי נמוך, בעל עלים גזורים לאונות צרות. לפרחים צורה ייחודית; בעל חמישה עלי כותרת לבנים או תכלכלים. עלי השחלה מתפתחים למפוחיות דמויות הלקט, המכיל זרעים קטנים, מזוותים, בצבע שחור עם טעם אופייני. צמח תרבות קדום אשר שימש כתבלין ונזכר במקרא לצד הכמון (ישעיהו כח כה-כז). תמונה: ויקיפדיה גדל בתרבות בתימן ונמכר בשווקים עם שאר מיני התבלין.  מוסיפים אותו למיני מאפה כמו כעכים או לביבות (זלביה). הוא שימש כהגנה מפני עין הרע ועל כן הוכנסו גרגריו עם ענפי...
קרא עוד

עמודים