אֻסטַא

אֻסטַא

אומן, טִמַצטַא, נעשה אומן.
שימושים ופתגמים: 

ולפי שרובּ האומניות בתימן בידי היהודּים נהפךּ המושג "אֻסטַא" שם נרדּף ליהודּי. גוי שאינו יודע מה שמו של יהודי פלוני קורא לו: "יַא אֻסטַא", אף על פי שאינו אומן או בעל-מלאכה.

מילון: