האגודה

https://teman.org.il/sites/default/files/styles/blog_post/public/ckg354435round_2.jpgספרו של ד"ר אפרים יעקב המונח בזה לפני הקוראים הוא פרי יגיעה רבת שנים שבמהלכן השכיל מחבר הספר ללקט את אבני בניין הנחוצות להעמדת תיאור מקיף של מקומה של הקבלה בתימן. נדבכיו של בניין זה הם ששת פרקי הספר, המשרטטים את קווי המתאר של הנושא ואף חודרים אל מעמקיו. הספר פותח בפרק מבוא המתאר את תהליך דחיקתה של המסורת הפילוסופית בתימן מפני הקבלה, שקרנה החלה לעלות שם במאה השש עשרה.

השיר: כנפי הנשרים מילים לחן וביצוע: שוהם שמחי

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה

קול קורא להגשת הצעות לכנס בנושא:
יהודי תימן: תהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים

הכנס הבינלאומי הראשון של המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה יתקיים במכון בן צבי בירושלים בתאריכים 4-5 בספטמבר 2016 (א'-ב' באלול תשע"ו).

עמודים

Subscribe to האגודה