בלוג יהדות חברה וקהילה

 


ערבית-יהודית תימנית: תרבות מבעד ללשון

ד"ר אורי מלמד

מטרת  הקורס  היא  להפגיש  את  המשתתפים  עם  ניביה השונים של הערבית-היהודית-התימנית. באמצעות אימונים בלשון המדוברת וקריאה בטקסטים כתובים ייחשפו התלמידים לענף מיוחד זה של הערבית-היהודית. במהלך הקורס יאזינו התלמידים להקלטות אחדות של סיפורת ושירה, וכן יקראו טקסטים אחדים שנדפסו ושעודם בכתבי יד. יעמדו על מאפיינים אחדים בתחום התחביר ובתחום

המילון, תוך כדי השוואה לניבים אחרים של הלשון הערבית ואף לניבי הערבית המוסלמית שבתימן. דגש יושם על הבחנות שבין לשון הגברים לאלה של לשון הנשים, ובין הלשון הספרותית לבין הלשון

העממית. כמו כן ייבחן היטב מעמדו של הרכיב העברי בתוך המרקם הלשוני התימני.

הקורס יתקיים באופן מקוון (זום)

ההשתתפות בקורס מסובסדת על ידי האגודה לטיפוח חברה ותרבות

להרשמה: 

https://dahancenter.co.il/דף-הרשמה-לקורס-׳ערבית-יהודית-תימנית-תר/

 

 

 

comments powered by Disqus