האגודה

המכון לחקר יהדות תימן שליד האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר (ע״ר)
The Association For Society and Culture, Documentation and Research
הנחלת מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל    
עמותה מס' 58-001-352-2

י״ט אדר א' תשע״ט 24/2/2019

המכון לחקר יהדות תימן שליד האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר (ע״ר)
The Association For Society and Culture, Documentation and Research
הנחלת מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל    
עמותה מס' 58-001-352-2

כ״ח שבט תשע״ט, 03/02/2019

עמודים

Subscribe to האגודה