האגודה

 

חדש בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

שני גיליונות של כתב העת תהודה

המוקדשים לרב יוסף צובירי זצ״ל במלאת 20 שנה לפטירתו

"תקופת תמוז" היא תקופת הקיץ החמה לאחר "תקופת ניסן" תקופת האביב. חודש תמוז מתקשר עם זיכרונות של תחילת המצור על ירושלים, תקופת בין המצרים, חורבן שני בתי המקדש והגלות. יהודי תימן גלו מהארץ כבר בתקופת בית ראשון ולאחר חורבן בית שני. עדות לכך ניתן למצוא בספרו ההיסטורי של הרב עמרם קורח, רבה הראשי האחרון של יהדות תימן – "בסערות תימן".

עמודים

Subscribe to האגודה